Co je profil ICC a proč by o něm měli návrháři něco vědět?

BenQ
2020/07/03

Barvy hrají u předmětů, které používáme a kupujeme, velmi důležitou roli. A pro osoby, jež se živí navrhováním těchto předmětů, je stěžejním aspektem jejich práce zaručení přesného použití a zobrazení barev. Jelikož se většina kroků v rámci procesu návrhu nyní provádí digitálně, návrháři se ve velké míře při zajišťování přesného zobrazení barev spoléhají na své počítače a monitory. Aby mohlo být dosaženo nejvyšší úrovně přesnosti barev, musí se návrháři nejprve seznámit s malým souborem dat, který se nazývá profil ICC. Tento soubor dat hraje v procesu návrhu drobnou, avšak zásadní roli.

to ensure the highest level of color accuracy for designers
Co je profil ICC?

Takže co je profil ICC? Podle organizace International Color Consortium (ICC) je profil ICC soubor dat, který charakterizuje zařízení zpracovávající barvy. Profily obvykle popisují atributy barev konkrétního zařízení definováním mapování mezi zdrojem zařízení a prostorem propojení profilů (PCS). Jednoduše řečeno, každému zařízení, jež zobrazuje barvy, lze přiřadit sadu profilů. Tyto profily definují barevný gamut, který budou tato zařízení zobrazovat.

Většina návrhářů následně řeší otázku, jak zajistit, aby jejich monitory zobrazovaly maximálně přesné barvy? Existuje několik kroků umožňujících snadné provedení tohoto procesu. Návrháři v první řadě potřebují znát barevný gamut operačních systémů svých zařízení. Zde je příklad. Pokud je barevný gamut notebooku i monitoru sRGB, znamená to, že monitor bude zobrazovat přesné barvy. Pokud je naopak barevný gamut notebooku sRGB a barevný gamut monitoru je DCI-P3, bude muset návrhář implementovat ICC profil DCI-P3 do operačního systému daného počítače a nastavit jej, aby bylo zaručeno přesné zobrazování barev.

Veškeré digitální snímky i grafika mají své vlastní profily ICC. Za účelem zaručení přesného zobrazení snímku, s nímž se návrháři chystají pracovat, musí sjednotit profil ICC snímku s monitorem a implementovat odpovídající profil ICC do operačního systému počítače. Po dokončení těchto kroků budou mít jistotu, že barvy snímku budou zobrazeny správně.

digital images and graphics have their own ICC profiles
Zjednodušení celého procesu pomocí funkce ICCsync

Chápeme, že únavné a komplikované kroky mohou uživatele mást. A v souvislosti s výše uvedenými kroky je určitě fér přiznat, že se při snaze návrhářů o sjednocení profilů ICC mezi monitorem, operačním systémem počítače a zdrojovým souborem může něco pokazit. Avšak tento proces nemusí být tak složitý.

Aby společnost BenQ usnadnila návrhářům život, zavádí prostřednictvím svých monitorů řady PD jedinečnou funkci ICCsync, která pomáhá zjednodušit celý proces mapování profilů ICC. S funkcí ICCsync mohou nyní návrháři nastavit správný profil ICC i při přepínání mezi různými sadami barevných gamutů. Jediným krokem, který musí návrháři učinit, je aktivovat funkci ICCsync v integrovaném softwaru Display Pilot. Po aktivaci funkce ICCsync již nemusí návrháři upravovat profil ICC operačního systému vždy, když chtějí přepnout na jiný barevný gamut.

Návrháři si už tak nemusejí dělat starosti se zobrazením nepřesných barev způsobeným technickými faktory během jejich procesu tvorby návrhu, protože společnost BenQ nabídla pomoc v podobě funkce ICCsync. Tato funkce představuje nový způsob mapování barev, který zvýší efektivitu práce návrhářů.

ICCsync through BenQ PD series monitors

Related article

Pomohl Vám tento článek?

Ano Ne

Přihlaste se k odběru novinek

Sledujte informace o našich produktech, chystaných novinkách a exkluzivních výhodách.

Přihlaste se k odběru
TOP