Podpora
Specifická záruka

Monitory

Společnost BenQ poskytuje záruku na profesionální panely, která vám přináší jistotu, že na vámi zakoupeném profesionálním monitoru nebudou žádné viditelné vady pixelů. Záruční doba činí prvních 6 měsíců po zakoupení. Další informace o zásadách týkajících se pixelů najdete v podrobných podmínkách naší záruky.

 

Jambord G-Suite

Vážení zákazníci, 

ačkoli je společnost BenQ autorizovaným prodejcem a poskytovatelem služby Google Workspace, některé problémy a záležitosti týkající se služby Google Workspace je nutné řešit pouze přímo se společností Google a nikoli nepřímo se společností BenQ. Mimochodem upozorňujeme, že služba Google Workspace je stále často označována jako G Suite a pro účely zákaznického servisu jsou tyto názvy zaměnitelné. 

Ve společnosti BenQ se snažíme nabízet vám nejlepší možné produkty a služby a vítáme jakékoli dotazy. V zájmu zachování upřímnosti a plné důvěry však musíme konstatovat, že mnoho aspektů služby Google Workspace je mimo naši přímou kontrolu. Mezi ně patří například problémy s instalací aplikací a komponent, jelikož službu Google Workspace tvoří mnoho prvků vyvinutých společností Google a dalšími stranami, avšak nikoli společností BenQ. Stejně tak nemůžeme ovlivnit ani výkon služby Google Workspace. Záležitosti týkající se instalace a výkonu je proto třeba oznámit společnosti Google. 

Společnost BenQ nemůže nést odpovědnost za jakékoli zneužití služby Google Workspace třetí stranou nebo za jakoukoli poruchu, selhání či škodu vyplývající z používání služby Google Workspace nebo kterékoli její součásti nebo z instalace služby Google Workspace a jejích prvků. 

Úplné znění podmínek služby Google Workspace je k dispozici zde a důrazně doporučujeme si je přečíst: https://workspace.google.com/terms/service-terms/


Zásady týkající se PDP pixelů

Vážení zákazníci, 

přečtěte si prosím níže uvedené pokyny týkající se záruky na nefunkční nebo vadné pixely. 

Jestliže má displej 10 nefunkčních nebo vadných pixelů, které se mohou nacházet kdekoli na obrazovce, je považován za displej neodpovídající specifikacím a lze u něj uplatnit reklamační nárok. 

Co se týče sousedních nefunkčních nebo vadných pixelů označovaných také jako klastry, na základě velikosti panelu platí následující: U displejů s úhlopříčkou 74" a menší lze uplatnit reklamační nárok, pokud se na obrazovce vyskytuje dva nebo více sousedních nefunkčních nebo vadných pixelů. U displejů s úhlopříčkou 75" a větší vzniká reklamační nárok v případě klastru tvořeného třemi nebo více nefunkčními nebo vadnými pixely. 

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené platí pouze během záruční doby. Mimo záruční dobu není možné provést bezplatnou opravu displejů z důvodu nefunkčních nebo vadných pixelů. 

Místní záruka

Vážení zákazníci, 

na produkty BenQ se standardně vztahuje místní záruka. Tato záruka platí jen a pouze v regionu, ve kterém byl produkt zakoupen. Servis produktů v rámci záruky lze provádět pouze v regionu prodeje, a tedy v regionu původní záruky. 

To znamená, že pokud chce zákazník, který se nachází mimo původní region nákupu, využít záruční servis, musí produkt zaslat na adresu v regionu původní záruky, kde si produkt může rovněž vyzvednout. Další možností je osobní doručení (donáška) k místnímu servisnímu partnerovi, pokud je to pro zákazníka realizovatelné. V obou případech zákazník hradí náklady na dopravu produktu do regionu záručního servisu. 

S poděkováním a pozdravem 

tým BenQ

TOP