Nowości

Konkurs fotograficzny BenQ PhotoVue 2020 - Pasja do Fotografii Kulinarnej

Prawdą jest, co mówią szefowie kuchni, że „najpierw jemy oczami”. Fotografia kulinarna może być prawdziwą ucztą dla oczu, ponieważ zawiera wszystkie elementy doskonałego obrazu: kolor, fakturę, wzory, światło, kształt i formę. Kluczowe jest uchwycenie kompozycji w sposób, który całkowicie pochłonie widza.

09-21-2020

Prawdą jest, co mówią szefowie kuchni, że „najpierw jemy oczami”. Fotografia kulinarna może być prawdziwą ucztą dla oczu, ponieważ zawiera wszystkie elementy doskonałego obrazu: kolor, fakturę, wzory, światło, kształt i formę. Kluczowe jest uchwycenie kompozycji w sposób, który całkowicie pochłonie widza.

 

W tym roku, dzięki niesamowitym fotografom kulinarnym, z którymi współpracowaliśmy: Pablo Gill, Solli Kanani oraz Amalija Andersone wiele nauczyliśmy się o tym rodzaju fotografii. Teraz nadszedł Twój czas, aby pochwalić się swoimi zdjęciami potraw i wygrać smakowite nagrody. Zasady są jak zwykle proste: 

 

 1. Zrób wyjątkowo apetyczne zdjęcie jedzenia.
 2. Pobierz ramkę (w formacie .psd) stworzoną specjalnie na potrzeby tego konkursu z tego: linku (zalecamy pobieranie na komputer)
 3. Przenieś swoje zdjęcie do ramki.
 4. Oznacz swój kraj na ramce.
 5. Zamieść ostateczny projekt na Instagramie oraz użyj następujących hasztagów w opisie: #aqcolorbybenq, #AQCOLOR, #benqfoodie
 6. Obserwuj nas na Instagramie pod nazwą @aqcolor_by_benq

 

Twoje zgłoszenie powinno wyglądać tak: 

 

Oto smakowite nagrody do wygrania:

 

Pierwsze miejsce:

Nowy, wielokrotnie nagradzany monitor BenQ SW321C PhotoVue oraz 1000 euro.

 

Drugie miejsce:

Nowy monitor BenQ SW270C PhotoVue oraz 500 euro.

 

Trzecie miejsce:

Nowy monitor BenQ SW270C PhotoVue.

 

Wyróżnienia:

Nie przejmuj się, jeśli nie zajmiesz żadnego z pierwszych trzech miejsc! Wyjątkowe nagrody otrzyma także 20 innych, wyróżnionych uczestników! 

 

Wybór laureatów 
Zwycięzców wyłoni zespół jurorów w składzie:

·         Amalija Andersone – fotografka kulinarna i produktowa, scenografka i artystka z Łotwy

·         Pablo Gil – hiszpański fotograf z ponad 20-letnim doświadczeniem w fotografii kulinarnej

·         Solli Kanani – profesjonalny, paryski fotograf kulinarny

 

Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość 1080 x 1080 oraz proporcje 1:1. Termin zgłaszania prac mija 30 listopada, a laureaci zostaną ogłoszeni po 8 grudnia na naszym Instagramie. Konkurs skierowany jest wyłącznie do rezydentów Europy. Więcej informacji w Regulaminie.

 

Powodzenia! Nie zapomnij obserwować nas na Instagramie! 

 

 

Regulamin

 1. W konkursie („Konkurs”) może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieściła swój autorski projekt na „Instagramie” oraz wykonała poniższe czynności –  

            I.   Zrób wyjątkowo apetyczne zdjęcie jedzenia.      
           II.   Pobierz z naszej strony internetowej ramkę stworzoną specjalnie na potrzeby tego konkursu.
          III.   Przenieś swoje zdjęcie do ramki.
          IV.   Dodaj nazwę potrawy do ramki.
           V.   Zamieść ostateczny projekt na Instagramie oraz użyj następujących hasztagów w opisie: #aqcolorbybenq, #AQCOLOR, #benqfoodie
          VI.   Obserwuj nas na Instagramie pod nazwą @aqcolor_by_benq 2. Wszelkie zgłoszenia uznane za niebezpieczne, wulgarne, obraźliwe, nieprzyzwoite, nielegalne, rasistowskie, skopiowane, okrutne lub naruszające prawo lub prawa autorskie innych osób zostaną natychmiast zdyskwalifikowane.
 3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do rezydentów Europy.
 4. Pracownicy lub oddziały firmy BenQ Europe B.V, członkowie ich rodzin lub ktokolwiek inny związany z procedurą konkursową, uczestnikiem konkursu lub jurorami nie może brać udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Osoby, które złożą więcej niż jedno zgłoszenie będą zdyskwalifikowane. Zgłoszenia na rzecz innej osoby oraz wspólne zgłoszenia nie będą akceptowane.
 7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2020. Zgłoszenia otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 8. BenQ Europe B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z otrzymaniem nagrody oraz koszty nieuwzględnione w nagrodzie.
 9. W konkursie będzie jeden zwycięzca pierwszej nagrody, jeden zdobywca drugiej nagrody, jeden zdobywca trzeciej nagrody oraz dwadzieścia wyróżnionych prac. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma monitor BenQ SW321C PhotoVue oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro. Nagroda obejmuje koszt dostawy. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma monitor BenQ SW270C PhotoVue oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro. Nagroda obejmuje koszt dostawy. Zdobywca trzeciej nagrody otrzyma monitor BenQ SW270C PhotoVue. Nagroda obejmuje koszt dostawy. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w lokalnej walucie, po kursie wymiany obowiązującym w momencie przyznania nagrody. BenQ przyzna także nagrody specjalne dla dwudziestu najlepszych zgłoszeń, zgodnie z werdyktem jurorów.
 10. Zwycięzców wyłoni zespół trzech jurorów. Wybierając zwycięzców jurorzy będą poszukiwać wybitnie skomponowanego, artystycznego i oryginalnego obrazu, będącego najlepszą interpretacją hasła „Pasja do fotografii kulinarnej”. 
 11. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pomocą portalu „Instagram” przez wiadomość Direct Message w dniu 7 grudnia 2020 lub wkrótce po nim. Zwycięzca musi skontaktować się z BenQ Europe B.V. w terminie do 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia i potwierdzić przyjęcie nagrody. W przypadku, gdy zwycięzca nie skontaktuje się z BenQ Europe B.V. we wskazanym terminie, ostatecznie traci prawo do nagrody. W przypadku utraty przez zwycięzcę prawa do nagrody BenQ Europe B.V. zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innej osobie, zgodnie z procedurą opisaną powyżej (kolejno wybrana osoba musi skontaktować się z BenQ Europe B.V. w terminie 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej i potwierdzić przyjęcie nagrody. W przeciwnym wypadku kolejno wylosowana osoba również straci prawo do nagrody). W przypadku, gdy zwycięzca zrezygnuje z nagrody, nieprawidłowo wypełni zgłoszenie lub naruszy niniejszy Regulamin, wówczas ostatecznie traci prawo do nagrody. W przypadku utraty przez zwycięzcę prawa do nagrody BenQ Europe B.V. zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innej osobie.
 12. Aby nagrody mogły zostać zatwierdzone, wszyscy laureaci wybrani przez jurorów zostaną poproszeni o dostarczenie oryginalnego pliku roboczego z pracą zgłoszoną do konkursu. Niedostarczenie pliku roboczego skutkować będzie anulowaniem nagrody i wyborem innego zwycięzcy.
 13. Zdjęcie musi zostać wykonane w rozdzielczości 1080 x 1080 oraz proporcji 1:1.
 14. Nagroda nie podlega wymianie, jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę lub inne nagrody.
 15. BenQ zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu w dowolnym momencie. Oznacza to, że nie zostaną wówczas wybrani zwycięzcy oraz nie zostaną przyznane żadne nagrody. Jeśli nastąpi anulowanie konkursu, prace uczestników pozostaną ich własnością i nie będą wykorzystywane przez BenQ w żadnych okolicznościach.
 16. Zwycięzca może zostać poproszony przez BenQ Europe B.V. o udział w promocjach lub publikowanych akcjach marketingowych organizowanych przez BenQ Europe B.V., jak również o przekazanie fotografii wykonanych przez zwycięzcę, do których BenQ Europe B.V. otrzyma prawo wykorzystania w celach marketingowych.
 17. Prawa autorskie należą do twórcy projektu, jednak za ich przekazanie nie zostanie zaoferowana żadna rekompensata finansowa.
 18. Nagroda podlega prawu angielskiemu, a uczestnicy Konkursu nieodwołanie podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
 19. BenQ Europe B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania lub rozczarowanie poniesione przez zwycięzcę w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub akceptacji nagrody.
 20. Organizatorem Konkursu jest BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, Holandia.

 

TOP