Preț Cantitate

TH685i

Video Proiectoare

Video Proiectoare

Termeni şi condiţii generale de garanţie pentru clientul final ale BenQ Europe.

Informare

Acest document serveşte drept ghid pentru perioadele de garanţie pentru fabricaţie şi serviciile de garanţie pentru fabricaţie oferite de BenQ Europe - "BenQ" - Pot să apaă variaţii.

Garanţia de fabricaţie este în plus faţă de drepturile dvs. contractuale faţă de persoana care furnizează („revânzător”) al Produselor electronice BenQ („Produse”) către clienţii finali („dvs.”) şi faţă de orice drepturi legale pe care le aveţi faţă de BenQ sau orice altă persoană. Drepturile variază în funcţie de ţară şi nu sunt afectate în niciun fel de această garanţie.

 Conform termenilor şi condiţiilor stabilite mai jos, BenQ garantează că Produsul pe care l-aţi cumpărat de la revânzătorul autorizat BenQ nu are defecte de material sau fabricaţie în condiţii de utilizare normală de către client pe perioada de garanţie. Dacă Produsul de defectează în timpul perioadei de garanţie, BenQ, la discreţia sa, va repara sau va înlocui Produsul.

Garanţia se pierde dacă defectul este cauzat (indferent cum) de utilizarea greşită, neglijenţă şi intervenţia sau reglarea / instalarea greşită. Acest lucru se întâmplă şi dacă orice persoană neautorizată efectuează orice modificări şi/sau reparaţii neautorizate. Pentru informaţii suplimentare referitoare la utilizarea corectă a Produselor noastre, vă rugăm să citiţi manualul utilizatorului.

 

Perioada de garanţie pentru Produsele BenQ se aplică de la data achiziţiei de către primul client. Aceasta este transferabilă numai între clienţii finali şi trebuie să fie însoţită de dovada de achiziţie în original de la primul client, care trebuie să conţină numărul de serie al produselor. Dacă dovada dvs. de achiziţie nu conţine un număr de serie valabil, vă rugăm să contactaţi Echipa BenQ pentru asistenţă suplimentară.

BenQ poate extinde sau limita perioada de garanţie pentru fabricaţie şi termenii serviciilor pentru Produse, care nu au intrat deja în lanţul de vânzări, în orice moment. Acest lucru va fi verificat utilizând numărul de serie al Produselor şi va fi corelat cu dovada de achiziţie.

Pe parcursul perioadei de garanţie, BenQ va repara sau înlocui dispozitivele hardware defecte cu piese şi produse recondiţionate de fabrică. Toate piesele înlocuite şi Produsul BenQ înlocuite conform acestei garanţii vor deveni proprietatea BenQ.

Acronime şi expresii:

DOA- mort la sosire - Dacă Produsul nou achiziţionat se defectează pe parcursul perioadei DOA legale (variază de la o ţară la alta), BenQ vă va oferi un dispozitiv de schimb nou, utilizând termenul de reparare aplicabil.

POP - Dovada achiziţiei - BenQ va accepta numai o factură valabilă ca dovadă a achiziţiei.

CID - Deteriorare cauzată de client - defect cauzat prin utilizarea greşită, neglijenţă şi intervenţia sau reglarea / instalarea incorecte. Acest lucru se întâmplă şi dacă orice persoană neautorizată efectuează orice modificări şi/sau reparaţii neautorizate.

Numărul RMA - Prescurtarea pentru număr autorizaţie pentru returnarea mărfii - un identificator alfanumeric utilizat de BenQ, care indică faptul că un utilizator a fost autorizat de Echipa BenQ să returneze un produs către producător pentru a fi reparat sau înlocuit. Un număr RMA este similar cu un număr de urmărire care identifică o tranzacţie şi ambele părţi pot obţine informaţii referitoare la progresul tranzacţiei, utilizând numărul RMA. Trebuie să returnaţi produsul către BenQ, în cazul în care nu aţi fost redirecţionat de BenQ către un Centru de service autorizat de BenQ.

 Ce trebuie să faceţi?

Dacă Produsul dvs. se defectează pe parcursul perioadei de garanţie, aveţi dreptul numai la termenul de reparaţie stabilit de BenQ pentru respectivul Produs pe care l-aţi achiziţionat.

Pentru a aplica pentru repararea în garanţie, trebuie să completaţi formularul nostru online şi să furnizaţi tpate informaţiile necesare cu privire la produsul dvs., defect şi informaţiile dvs. de contact. Puteţi face acest lucru pe www.benq.eu sau pe site-ul web BenQ aferent ţării dvs.

Apoi, veţi fi contact prin e-mail de Echipa de asistenţă tehnică a BenQ („Echipa BenQ”). Echipa BenQ va demara etapele de depanare pentru a vă ajuta sau pentru a confirma defectul.

Imediat ce defectul a fost confirmat de Agentul care se ocupă de cazul dvs., va fi emis un număr RMA pentru Produsul dvs.

Trebuie să returnaţi produsul către BenQ, în cazul în care nu aţi fost redirecţionat de BenQ către un Centru de service autorizat de BenQ.

 În cazul în care produsul a fost furnizat cu un defect fizic, vă rugăm să aveţi la îndemână următoarele informaţii.

 Acest lucru ne va ajuta să înţelegem dacă defectul a apărut în timpul transportului sau înainte de acesta.

1. Informaţi BenQ prin Internet sau revânzătorul, cât mai curând posibil.

2. Fotografiaţi:

  a. ambalajul ( la interior şi la exterior)

  b. defectul fizic

3. Asiguraţi-vă că aveţi la îndemână factura şi nota de livrare

4. Nu utilizaţi produsul deoarece orele de utilizare pot fi verificate.

Garanție limitată:

Termenul de garanție pentru modulele de lampă cu bec (denumite în acest caz sursă de iluminat) se bazează pe tipul de sursă de iluminat și este limitat la:

  • - Sursa de iluminat lampă tip UHP: 1 an sau 2000 de ore/ 3 ani sau 3000 de ore (ore de lampă echivalente, în funcție de model, consultați pagina produsului sau contactați serviciul de asistență), oricare dintre acestea survine prima.
  • - Sursa de iluminat tip laser: 2 ani sau 10000 de ore, 3 ani sau 20000 de ore, 5 ani sau 30000 de ore (ore de lampă echivalente, depinde de model, consultați pagina produsului sau contactați serviciul de asistență), luându-se în considerare valoarea care apare prima.
  • - Sursă de iluminat tip LED: 3 ani sau 20000 de ore (ore de lampă echivalente, depinde de model, consultați pagina produsului sau contactați serviciul de asistență), oricare dintre acestea survine prima.
  •  
  • Sursa de iluminat este considerată un articol consumabil. Diminuarea intensității sursei de iluminat este un proces continuu, care are loc la fiecare utilizare. Diminuarea intensității luminoase ( reducerea luminozității sursei de iluminat) nu este acoperită de această garanție limitată.
  • Numai sursele de iluminat originale BenQ sunt acoperite de garanție.
  • Vă recomandăm să achiziționați numai surse de iluminat originale BenQ de la comercianți autorizați.
  • Service pentru surse de iluminat contrafăcute, surse de iluminat sparte - orice surse de iluminat care nu se încadrează în punctele menționate mai sus vor fi considerate ca fiind în afara garanției - solicitări în afara garanției

Elemente neacoperite de garanţie

Această garanţie acoperă numai defectele pieselor şi pe cele de fabricaţie ale produsului. Această garanţie nu acoperă:

1. Garanţia limitată nu se extinde la niciun Produs BenQ care nu a fost achiziţionat de la BenQ sau de la un Revânzător autorizat;

2. Întreţinerea periodică şi reparaţiile sau înlocuirea pieselor ca urmare a uzurii normale;

3. Costurile de transport şi riscurile asociate transportului către depozit şi recuperarea produsului de către clientul final;

4. Orice modificare a produsului care ar fi necesară pentru respectarea conformităţii cu standardele tehnice şi cu cele privind siguranţa dintr-o ţară, alta decât cea pentru care produsul a fost conceput şi fabricat iniţial;

5.  Deteriorarea sau defectele apărute la produs ca urmare a:

    a) utilizării sau instalării necorespunzătoare a produsului (utilizarea neconformă cu cea pentru care a fost conceput produsul, instalarea sau utilizarea care u este în concordanţă cu instrucţiunile BenQ sau cu standardele tehnice sau cu cele privind siguranţa în vigoare în ţările în care acesta este utilizat, etc.)

b) întreţinerea produsului neconformă cu instrucţiunile BenQ sau întreţinerea neglijentă a produsului.

    b) utilizării de piese care nu sunt fabricate sau vândute de BenQ

    c) manipularea incorectă sau greşită a produsului (manipularea greşită, scăpări, şocuri, etc.) sau un mediu necorespunzător (ventilaţie deficitară, vibraţii, expunerea la umezeală, căldură excesivă, contactul cu nisipul sau cu orice altă substanţă, sursă de alimentare electrică neadecvată, etc.)

    d) utilizarea produsului împreună cu un produs (hardware sau software), accesoriu sau dispozitiv necompatibil sau defect.

    e)o modificare a produsului în scopul respectării conformităţii cu standardele tehnice şi cu cele privind siguranţa dintr-o ţară, alta decât cea pentru care produsul a fost conceput şi fabricat iniţial;

    f) o modificare sau reparaţie a Produsului efectuată de un furnizor neautorizat de BenQ.

    g) cazuri de forţă majoră, dezastru (incendiu, inundaţie, etc.), fulger, etc.

    h) software-ul şi actualizările acestuia, altele decât cele furnizate, dezvoltate sau autorizate de furnizor.

    i) dispozitivele mobile ale cărei etichetă de identificare (IMEI) va fi deteriorată, distrusă, îndepărtată parţial sau integral şi cele ale căror etichetă nu corespunde dispozitivului.

   (h) deteriorate de o catastrofă naturală, inclusiv fulger, inundaţie, vreme, cutremur sau alt dezastru sau fenomen natural.

CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR ŞI CONDIŢIILOR STABILITE ÎN ACEST DOCUMENT, BENQ NEAGĂ ORICE ALTE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE UNUI SCOP ANUME. ORICE GARANŢII IMPLICITE CARE POT FI IMPUSE DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ SUNT LIMITATE LA TERMENII ACESTEI GARANŢII LIMITATE. ÎN NICIUN CAZ BENQ NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNĂ INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAI CONSECVENŢIALĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA AFACERI, PROFITURI, DATE SAU UTILIZARE, FIE ÎNTR-O ACŢIUNE DIN CONTRACT SAU DIN DELICT SAU BAZATĂ PE O GARANŢIE, CARE APARE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA, PERFORMANŢA SAU ÎNTREŢINEREA PRODUSULUI BENQ, CHIAR DACĂ BENQ A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. SUNTEŢI DE ACORD CA REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA, CARE ESTE APLICABILĂ, CONFORM SERVICIILOR ÎN GARANŢIE DESCRISE ÎN ACEST DOCUMENT SUNT SINGURELE ŞI EXCLUSIVELE DVS. REMEDIERI LA ORICE ÎNCĂLCARE A GARANŢIEI LIMITATE A BENQ STABILITĂ ÎN ACEST DOCUMENT.

Unele state sau provincii nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecvenţiale pentru produsele adresate clienţilor şi unele state sau provincii nu permit limitări cu privire la durata garanţiei. În astfel de state sau provincii, excluderile sau limitările acestei Garanţii limitate s-ar putea să nu vi se aplice.

TOP