Over BenQ
Impressum

Informatie volgens § 5 van de Duitse wet op de telemedia (TMG):

BenQ Benelux B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven

 

Vertegenwoordigd door de managing director

Oliver Barz (Woordvoerder)
Chia Hao Hsu
Er An Chu

 

Contact

Telefoon: +31 (0) 88 888 92 - 00
Fax: +31 (0) 88 888 92 - 99
E-mail: info@benq.nl

 

Als u vragen hebt over een product of de garantievoorwaarden of technische ondersteuning nodig hebt, gebruik dan dit contactformulier.

 

Registratieadres

 KvK: 808953825
VAT: NL810527364B01

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 van het Duitse nationale omroepverdrag (RStV):

Er An Chu

 

Geschillenbeslechting

De Europese commissie stelt een platform beschikbaar voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ons e-mailadres vindt u hierboven in de juridische informatie. We zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting bij een instantie voor het bijleggen van consumentengeschillen.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn we overeenkomstig § 7 lid 1 van de Duitse wet op de telemedia (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's naar algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 van de Duitse wet op de telemedia (TMG) zijn we als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of onderzoek te doen naar omstandigheden die wijzen op handelingen die in strijd zijn met de wet.

 

Verplichtingen voor verwijdering of intrekking van het gebruik van informatie naar algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Daarop betrekking hebbende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk op het moment van kennisneming van een concrete rechtsschending. Zodra we kennisnemen van een dergelijke rechtsschending zullen we de desbetreffende inhoud zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan we geen enkele invloed hebben. We kunnen daarom dan ook niet instaan voor deze externe inhoud. De desbetreffende aanbieder of exploitant van de website draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites. De gelinkte sites werden op het moment van tot stand brengen van de links gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op het moment van aanmaken van de links werd geen inhoud aangetroffen die in strijd is met de wet.

Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites zonder concrete aanwijzingen voor een rechtsschending is echter niet mogelijk. Zodra we kennisnemen van rechtsschendingen zullen we dergelijke links zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de exploitant van de site gecreëerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en enige andere vorm van gebruik die niet onder het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming nodig van de desbetreffende auteur of opsteller. Downloaden en kopiëren van deze site is alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

In zoverre de inhoud op deze site niet opgesteld werd door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud van derden wordt met name als zodanig aangeduid. Mocht u toch een schending van het auteursrecht tegenkomen, laat ons dat dan alstublieft weten. Zodra we kennisnemen van rechtsschendingen zullen we dergelijke inhoud zo spoedig mogelijk verwijderen.

TOP