Nowości

Regulamin

1. W konkursie („Konkurs”), może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Warunkiem zgłoszenia jest zamieszczenie swojego oryginalnego projektu zgodnego z tematem „True Colors Right Before You” w serwisie „Instagram”, używając następujących hasztagów: #BenQdesignVueCompetition, #BenQscreensaver, #BenQPD2720U, #AQCOLOR.

2. Wszelkie zgłoszenia uznane za niebezpieczne, wulgarne, obraźliwe, nieprzyzwoite, nielegalne, rasistowskie, skopiowane, okrutne lub naruszające prawo lub prawa autorskie innych osób zostaną natychmiast zdyskwalifikowane.

3.Jedynie mieszkańcy i obywatele krajów europejskich mogą brać w nim udział.

4. Pracownicy lub oddziały firmy BenQ, członkowie ich rodzin lub ktokolwiek inny związany z procedurą konkursową nie może brać udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Osoby, które złożą więcej niż jedno zgłoszenie będą zdyskwalifikowane. Zgłoszenia na rzecz innej osoby oraz wspólne zgłoszenia nie będą akceptowane.

7. Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na otrzymywanie od BenQ, oraz firm powiązanych, informacji handlowych i aktualności, które mogą Cie interesować. W każdej chwili będziesz mógł/mogła zrezygnować z subskrypcji.

8. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2019, o godzinie 23:59 CET. Zgłoszenia otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

9.To jest konkurs europejski i jedynie mieszkańcy i obywatele krajów europejskich mogą brać w nim udział.

10.BenQ Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z otrzymaniem nagrody oraz koszty nieuwzględnione w nagrodzie.

11. W konkursie będzie dwóch zwycięzców pierwszej nagrody i dwóch zdobywców drugiej nagrody. Zwycięzcy pierwszej nagrody otrzymają monitor BenQ PD2720U oraz 3000 euro. Nagroda uwzględnia koszty dostawy. Zdobywcy drugiej nagrody otrzymają monitor BenQ PD2720U. 

Nagroda uwzględnia koszty dostawy. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymają nagrodę pieniężną w lokalnej walucie, po kursie wymiany walut obowiązującym w momencie przyznawania i po stronie odbiorcy nagrody.

12. Wszyscy czterej zdobywcy nagród zostaną wybrani przez zespół ośmiu jurorów, po czterech na każdą z dwóch kategorii: retusz oraz ilustracja. Wybierając zwycięzców oraz przyznając drugie miejsca dla każdej z kategorii, jurorzy będą poszukiwać wybitnie skomponowanego, artystycznego i oryginalnego obrazu, będącego najlepszą interpretacją hasła „Prawdziwe kolory zawsze przed Tobą”.

13. Zwycięzcy zostaną powiadomieni na Instagramie za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości w lub wkrótce po 15 lipca. Zwycięzca musi skontaktować się z Organizatorem (BenQ Europe) w terminie do 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia i potwierdzić przyjęcie nagrody. W przypadku, gdy Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem we wskazanym terminie, zrezygnuje z nagrody, nieprawidłowo wypełni zgłoszenie lub naruszy niniejszy Regulamin, wówczas ostatecznie traci prawo do nagrody. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody BenQ Europe zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejno wylosowanej osobie, zgodnie z procedurą opisaną powyżej (kolejno wylosowana osoba musi skontaktować się z BenQ Europe w terminie 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej i potwierdzić przyjęcie nagrody. W przeciwnym wypadku kolejno wylosowana osoba również straci prawo do nagrody).

14. Aby nagrody mogły zostać zatwierdzone, wszyscy laureaci wybrani przez jurorów zostaną poproszeni o dostarczenie oryginalnego pliku roboczego z pracą zgłoszoną do konkursu. Niedostarczenie pliku roboczego skutkować będzie anulowaniem nagrody i wyborem innego zwycięzcy.

15. Plik z wygaszaczem ekranu musi mieć rozdzielczość 3840 x 2160 o proporcjach16:9.

16. Nagroda nie podlega wymianie, jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

17. BenQ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie. W takim przypadku, nie zostaną wybrani zwycięzcy ani nagrody. Jeśli nastąpi anulowanie, prace uczestników konkursu pozostaną ich własnością i nie będą używane przez BenQ w żadnych okolicznościach.

18. Jeśli jesteś jednym z laureatów, BenQ Europe może poprosić Cię o wzięcie udziału w reklamie lub innej formie promocji organizowanej przez BenQ Europe, włączając w prezentacje projektów zwycięzców, do których BenQ Europe otrzyma prawa do wykorzystania wizerunku w celach reklamowych.

19. Cztery zwycięskie prace będą widoczne i udostępnione do bezpłatnego pobrania na stronie www.benq.eu przez minimum 3 miesiące.

20. Prawa autorskie należą do twórcy projektu, jednak za ich przekazanie nie zostanie zaoferowana żadna rekompensata finansowa.

21. BenQ Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania lub rozczarowanie poniesione przez Zwycięzcę w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub akceptacji nagrody.

22. Nagroda podlega prawu angielskiemu, a uczestnicy Konkursu nieodwołanie podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

23. Promotorem jest BenQ Europe BV .: BenQ Europe BV, Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, Holandia

 

TOP