BenQ Knowledge Center

Vad innebär certifieringen Pantone Validated?

BenQ
2020/01/08
vad innebär certifieringen pantone validated

Pantone är välkänt i designkretsar. Designers utbildas genom att använda Pantone Matching System för att studera färgordningssystem, designers utbildas i att använda Pantones Color Library för att välja och tilldela färger till sina verk, och designers fäster särskild uppmärksamhet vid ”Årets Pantone-färg” för att skapa konstverk, nyheter, till och med profileringsvaror baserat på den utvalda färgen. Men de Pantone-produkter som designers känner till är främst pappers-, plast- eller textilbaserade. Pantone Color System, Pantones Color Library, Color Book eller Color Guide skrivs huvudsakligen ut på papper eller färgas på textilunderlag. Hur är ett bildskärmsmärke som BenQ kopplat till Pantone eller designerkretsar? Certifieringen Pantone Validated är viktig när det gäller att överbrygga de fysiska färgproverna och motsvarande digitala data.

Bakgrund

Pantone var formellt sett ett tryckeri 1960-talet, men snart insåg de att den grafiska konstindustrin saknade en effektiv färgkommunikationsstandard. Därför introducerades det första Pantone Matching System år 1963 som ett färgkommunikationssystem med 500 färger. Pantone Matching System har ända sedan dess utvecklats med fler färger och på olika substrat, och även i olika medier. Nuförtiden har Pantone Matching System utökats till fler än 1300 färger, inklusive papperssubstrat, plast, textil och även i elektroniska bibliotek. År 2007 förvärvades Pantone av X-rite, en ledande tillverkare av färgmätnings- och färghanteringsprodukter.

Under 2019 lanserade BenQ ett brett sortiment med bildskärmar som är certifierade som ”Pantone Validated”, inklusive både DesignVue-bildskärm, i PD-serien och PhotoVue-bildskärmarna i SW-serien. BenQ är det första displaymärket som tillhandahåller professionella bildskärmar som har tilldelats Pantones Valideringscertifikat Men vad folk inte vet är att X-rite, Pantone och BenQ påbörjade certifieringsdiskussionen för många år sedan, år 2013. Och BenQ strävade sedan dess efter att få till stånd en certifiering. Detta beror på att BenQ har sett behoven av ett färgcertifieringsschema för designers.

Fördel
certifieringen pantone validated testar bildskärmens förmåga att återge pantone-färger med hög noggrannhet

Fördelen med att skapa/tilldelas certifieringen Pantone Validated kan kopplas till den senaste Pantone-produkten, PantoneLIVE. PantoneLIVE är en digital version av Pantone Color Library och är en molnbaserad tjänst. Målet är att varumärkesinnehavare, designers, förhandstryck-operatörer och pressoperatörer ska komma åt samma databas, samma färgvärden för samma jobb som de arbetar med. Det kallas för hantering av färger i molnet. Konceptet är bra, men när det kommer till konkret återgivning är det första problemet som människor stöter på: ”Vilken bildskärm ska jag lita på eftersom färger från olika bildskärmar skiljer sig så mycket åt?” Det är här där certifieringen Pantone Validated kommer in i bilden. Certifieringen testar bildskärmens förmåga att korrekt återge Pantone-färger, och om bildskärmen kan återge vissa procenttal av Pantone-färgerna korrekt, så certifieras bildskärmen som Pantone Validated. Testet omfattar tusentals färger. Fördelen för designers är därför att när designern behöver en tillförlitlig bildskärm, så kan han eller hon kontrollera om denna bildskärm certifierad som Pantone Validated. I så fall kan designern vara säker på att Pantone-färgerna som han eller hon ser från bildskärmen är korrekta. De skiljer sig inte från de fysiska färgböcker eller -prover som Pantone framställer.

Den andra frågan som ställas är: ”Vilken bildskärm från BenQ ska jag välja? DesignVue PD-serien eller PhotoVue-serien? De har båda fått certifieringen Pantone Validated.” Ett enkelt svar på denna fråga kan vara den budget, men djupare eftertanke kan ägnas åt huruvida du ska utföra kalibrering i ett senare skede. Monitorerna i PD-serien är certifierade som Pantone Validated baserat på fabriksinställda lägen, medan bildskärmarna i SW-serien är certifierade som Pantone Validated baserat på både fabriksinställda lägen och kalibreringsläge. Det innebär att användare av både PD- och SW-bildskärmar får noggrant återgivna Pantone-färger direkt från fabriken, och användare av SW-serien får även validerade Pantone-färger efter att ha använt BenQs kalibreringsprogram för maskinhårdvara - Palette Master Element!

Sammanfattning

BenQ, X-rite och Pantone har inlett diskussionen om certifieringen Pantone Validated för att ge designers, varumärkesinnehavare, förhandstryck-operatörer, tryckoperatörer och användare av Pantones matchningssystem ett sätt att validera bildskärmens återgivning av Pantone-färger. Eftersom BenQ är det första yrkesbildskärmsmärket som tilldelades certifieringen Pantone Validated kan användare av Pantone Matching System som använder BenQ DesignVue PD-serie och PhotoVue SW-serien vara säkra på att inte bara få korrekta färger, utan till och med korrekta Pantone-färger! Det passar perfekt med PantoneLIVE, en molnbaserad tjänst som låter användarna se och välja Pantone-färgdatabas utan att behöva tvivla på riktigheten.

Relaterad artikel

TOP