localNavigation.type = g6-product-overview-page

PD2725U

BenQ DesignVue-monitorer

PD2725U |27-tums 4K UHD P3 Thunderbolt 3 Mac®-kompatibel designermonitor

BenQ DesignVue-monitorer

PD2725U |27-tums 4K UHD P3 Thunderbolt 3 Mac®-kompatibel designermonitor

Utöka dina Mac®-enheter

Thunderbolt 3 bär bilder, videor och andra data sömlöst och laddar dina mobila enheter samtidigt med en enda kabel.

Mac® och MacBook® är varumärken som tillhör Apple Inc.

.

.

BenQ DesignVue Monitors with thunderbolt 3,.one cable lets you transfer audio, video, and data along with 65W power delivery. Its single cable convenience eliminates distracting clutter. For added connectivity, there's also a convenient USB hub.

Förenklad anslutning

Thunderbolt 3 gör allt. Med en kabel kan du överföra ljud, video och data tillsammans med 65 W strömförsörjning. Dess enkelkabelbekvämlighet eliminerar störande trassel.

Kontrollera M1-kompatibilitet
BenQ ICCsync synchronizes color profiles between your monitor and your Mac<sup>®</sup> when activated from the software.

Förenklad färgsynkronisering

Du behöver färg som matchar din Mac®. Uppnå detta med M-Book-läge, kopplat till programmet Hotkey Puck G2 eller Display Pilot. ICCsync synkroniserar färgprofiler mellan din monitor och Mac ®.

Hur man använder ICCsync för att få de mest exakta färgerna
Available for Mac<sup>®</sup> or Windows, BenQ Display Pilot software saves time and boosts efficiency. This proprietary software lets you preset multiple monitor settings with a mouse. And it offers support tools to make design work more convenient and flexible.

Förenklad hantering

Programvaran Display Pilot är tillgänglig för Mac® eller Windows, sparar tid och ökar effektiviteten. Denna programvara låter dig förinställa flera bildskärmsinställningar med en mus.

BenQ Display Pilot

Förenklad anslutning

Thunderbolt 3 gör allt. Med en kabel kan du överföra ljud, video och data tillsammans med 65 W strömförsörjning. Dess enkelkabelbekvämlighet eliminerar störande trassel.

Kontrollera M1-kompatibilitet

Förenklad färgsynkronisering

Du behöver färg som matchar din Mac®. Uppnå detta med M-Book-läge, kopplat till programmet Hotkey Puck G2 eller Display Pilot. ICCsync synkroniserar färgprofiler mellan din monitor och Mac ®.

Hur man använder ICCsync för att få de mest exakta färgerna

Förenklad hantering

Programvaran Display Pilot är tillgänglig för Mac® eller Windows, sparar tid och ökar effektiviteten. Denna programvara låter dig förinställa flera bildskärmsinställningar med en mus.

BenQ Display Pilot
BenQ AQCOLOR technology delivers Accurate Reproduction. This translates to the display of color precisely as it is intended to appear. Led by a color expert, the BenQ team took part in the ICC and ISO to establish color-related standards and implementation guidelines.

Branschledande färgprestanda

Otrolig färgområdestäckning

PD2725U täcker 95 % P3, 100 % sRGB och 100 % Rec.709-färgutrymmenmed fantastiska Delta E ≤ 3 garanterar utmärkt noggrannhet och absolut färgtillförlitlighet.

BenQ AQCOLOR Technology

Branschledande färgprestanda

Noggranna färglägen för kreatörer

BenQ PD2725U ships from the factory with default color settings that perfectly match Mac® and MacBook® Pro laptop colors and BenQ exclusive M-Book mode on the PD2725U provides active color syncing between Macs and the monitor while you work.

Ett klick synkar Mac-enhetsfärger

PD2725U levereras från fabriken med standardfärginställningar som perfekt matchar färgerna i Mac ® och MacBook®® Pro. Exklusivt M-bookläge ger aktiv färgsynkronisering och skapar ett extra lager av färgprecisionssäkring.
Mac ® och MacBook® är varumärken som tillhör Apple Inc.

BenQ M-boksläge
BenQ ICCsync not only directly installs pre-calibrated ICC profiles onto your Mac. Free from all exhausting settings, with BenQ Display Pilot, one step does all.

Konstanta färger på ett enkelt sätt

BenQ ICCsync matchar och synkroniserar automatiskt ICC-profiler på monitorn när du ändrar färglägen, och även mellan din Mac och BenQ-monitorn. Allt detta görs omedelbart.

BenQ Display Pilot

Ett klick synkar Mac-enhetsfärger

PD2725U levereras från fabriken med standardfärginställningar som perfekt matchar färgerna i Mac ® och MacBook®® Pro. Exklusivt M-bookläge ger aktiv färgsynkronisering och skapar ett extra lager av färgprecisionssäkring.
Mac ® och MacBook® är varumärken som tillhör Apple Inc.

BenQ M-boksläge

Konstanta färger på ett enkelt sätt

BenQ ICCsync matchar och synkroniserar automatiskt ICC-profiler på monitorn när du ändrar färglägen, och även mellan din Mac och BenQ-monitorn. Allt detta görs omedelbart.

BenQ Display Pilot
BenQ PD2725U covers 95% P3, 100% sRGB, and 100% Rec.709 color spaces. Amazing Delta E ≤ 3 ensures superb accuracy.

Branschledande färgprestanda

Otrolig färgområdestäckning

PD2725U täcker 95 % P3, 100 % sRGB och 100 % Rec.709-färgutrymmenmed fantastiska Delta E ≤ 3 garanterar utmärkt noggrannhet och absolut färgtillförlitlighet.

Designberättelsen AQCOLOR
BenQ DesignVue Monitors with factory calibration, designers make full use of color accuracy on a monitor.

Branschledande färgprestanda

Fabrikskalibrering för färgnoggrannhet

BenQ DesignVue-monitorer har noggrann fabrikskalibrering, så att formgivare kan utnyttja total displayfärgnoggrannhet från början.

Varför du behöver en fabrikskalibrerad monitor
BenQ PD2725U is equipped with the latest P3 color standards to guarantee a consistent color application among all designers.

Branschledande färgprestanda

Fantastiska P3-färger för kreativt arbete

PD2725U är utrustad med de senaste P3-färgstandarderna för att garantera en konsekvent färgapplikation bland alla designers.

Behovet av att använda en Display P3-monitor för kreativt arbete

Branschledande färgprestanda

Otrolig färgområdestäckning

PD2725U täcker 95 % P3, 100 % sRGB och 100 % Rec.709-färgutrymmenmed fantastiska Delta E ≤ 3 garanterar utmärkt noggrannhet och absolut färgtillförlitlighet.

Designberättelsen AQCOLOR

Branschledande färgprestanda

Fabrikskalibrering för färgnoggrannhet

BenQ DesignVue-monitorer har noggrann fabrikskalibrering, så att formgivare kan utnyttja total displayfärgnoggrannhet från början.

Varför du behöver en fabrikskalibrerad monitor

Branschledande färgprestanda

Fantastiska P3-färger för kreativt arbete

PD2725U är utrustad med de senaste P3-färgstandarderna för att garantera en konsekvent färgapplikation bland alla designers.

Behovet av att använda en Display P3-monitor för kreativt arbete

Visa detaljer

BenQ Färgjämnhetsteknik

Ger autentiska färger från hörn till hörn och jämn luminiscens. Displayen är indelad i hundratals underregioner och finjusteras noggrant för precision. Denna innovativa teknik garanterar extra pålitlig bildintegritet.

Betydelsen av enhetlighet i att presentera exakta bilder på monitorn

Utan

BenQ Uniformity Techniology delivers corner-to-corner authentic color and consistent luminescence. The display is divided into hundreds of sub-regions and meticulously fine-tuned for precision. This innovative tech assures dependable image fidelity.

Med

BenQ Uniformity Techniology delivers corner-to-corner authentic color and consistent luminescence. The display is divided into hundreds of sub-regions and meticulously fine-tuned for precision. This innovative tech assures dependable image fidelity.
ICCsync allows an instant color mode adjustment. Control it through BenQ Display Pilot software or the monitor itself.

Visa detaljer

ICCsync färgenhetlighet

ICCsync möjliggör omedelbar justering av färgläge, som styrs via BenQ Display Pilot-programmet eller själva monitorn.

Grunder för ICC-profil
BenQ PD2725U earns Calman Verified and Pantone Validated. Creative professionals demand excellence, and BenQ delivers.

Noggrannhetsgaranti

GARANTI direkt från fabriken

PD2725U är Calman-verifierad och Pantone-validerad. Kreativa proffs kräver excellens, och BenQ levererar.

Varför certifieringarna Pantone Validated och Calman Verified är viktiga

Visa detaljer

ICCsync färgenhetlighet

ICCsync möjliggör omedelbar justering av färgläge, som styrs via BenQ Display Pilot-programmet eller själva monitorn.

Grunder för ICC-profil

Noggrannhetsgaranti

GARANTI direkt från fabriken

PD2725U är Calman-verifierad och Pantone-validerad. Kreativa proffs kräver excellens, och BenQ levererar.

Varför certifieringarna Pantone Validated och Calman Verified är viktiga

HDR-teknik

HDR10 ger bättre resultat mer effektivt, genom att du kan förhandsgranska HDR-effekter på videon vid redigering.

HDR-teknik

HDR10 ger bättre resultat mer effektivt, genom att du kan förhandsgranska HDR-effekter på videon vid redigering.

Dream Desk-inställningar för att frigöra kreativitet

BenQ DesignVue Monitors fulfills your dream desk setups for unleashing creativity
 • BenQ new KVM Switch auto-pairs with input signals. Click once to switch systems via Hotkey Puck G2 to boost efficiency.

  KVM-brytare

  KVM-brytaren parkopplas automatiskt med ingångssignalerna. Klicka en gång för att byta system via Hotkey Puck G2 för att öka effektiviteten.

  Hur används den?
 • BenQ Hotkey Puck G2 makes navigating your screen settings a breeze.

  HotKey Puck G2

  Hotkey Puck G2 gör det enkelt att snabbt navigera skärminställningar och funktioner.

  Hur används den?
 • BenQ PD2725U supports Picture In Picture (PIP) and Picture By Picture (PBP) let you customize your work flow.

  PIP / PBP

  Gå till delad skärm. Med Picture In Picture (PIP, bild i bild) och Picture By Picture (PBP, bild för bild) kan du anpassa din skärm efter ditt arbetsflöde.

 • BenQ PD2725U Thunderbolt 3 / USB-C port provides lightning-fast video/audio/data transmission and 65W power delivery.

  Thunderbolt 3

  Thunderbolt 3 / USB-C-porten ger blixtsnabb video-/ljud-/dataöverföring och 65 W strömtillförsel.

  Varför Thunderbolt 3?
 • BenQ PD2725U with Thunderbolt 3 connectivity through two USB-C ports, you can extend content on up to two 4k monitors.

  Kedjekoppling

  Med Thunderbolt 3-anslutning via två USB-C-portar kan du utöka innehållet på upp till två 4k-monitorer.

  Hur används den?
 • BenQ Display Pilot lets you access designer-friendly features for ease and efficiency.

  Display pilot

  Med programvaran Display Pilot får du tillgång till designervänliga funktioner för enkelhet och effektivitet.*Apple M1-plattform stöds

  Hur används den?

Noggranna färglägen för kreatörer

BenQ DesignVue design attentive color modes for creators
BenQ DesignVue Daul Mode showcases designs in two modes side-by-side for improved workflow and enhanced productivity.

DualView

Visar designutföranden i två lägen sida vid sida för förbättrat arbetsflöde och produktivitet.

BenQ DesignVue CAD/CAM Mode let users enjoy superior contrast of lines and shapes in technical illustrations.

CAD/CAM-läge

Njut av överlägsen kontrast mellan linjer och former i tekniska illustrationer.

DualView

Visar designutföranden i två lägen sida vid sida för förbättrat arbetsflöde och produktivitet.

CAD/CAM-läge

Njut av överlägsen kontrast mellan linjer och former i tekniska illustrationer.

BenQ DesignVue Animation Mode enhances the clarity of dark areas without overexposing bright regions.

Animeringsläge

Förbättra detaljernai mörka områden utan att exponera ljusa områden.

BenQ DesignVue Darkroom Mode adjusts image brightness and contrast for work in dark environments.

Darkroom mode

Justera bildens ljusstyrka och kontrast för överlägset arbete i mörka miljöer.

Animeringsläge

Förbättra detaljernai mörka områden utan att exponera ljusa områden.

Darkroom mode

Justera bildens ljusstyrka och kontrast för överlägset arbete i mörka miljöer.

BenQ's industry-leading eye-care technologies reduce eye fatigue while ensuring greater user comfort during long periods of use.

Skapa med Fresh Eyes

BenQ:s branschledande ögonvårdsteknik minskar ögontrötthet samtidigt som det säkerställer ökad användarkomfort efter en lång tids användning.

BenQ ögonvårdsteknik

Skapa med Fresh Eyes

BenQ:s branschledande ögonvårdsteknik minskar ögontrötthet samtidigt som det säkerställer ökad användarkomfort efter en lång tids användning.

BenQ ögonvårdsteknik
 • Global safety authority TÜV Rheinland certifies BenQ PD2725U Flicker-Free, and Low Blue Light as truly friendly to the human eye.

  TÜV Rheinland-certifiering

  TÜV Rheinland certifierar flimmerfri och med svagt blått ljus, som är mycket skonsamt för det mänskliga ögat.

 • BenQ DesignVue Monitors with low blue light technology filters harmful blue light to protect eyes of all ages.

  Svagt blått ljus

  Teknik för svagt blått ljus filtrerar skadligt blått ljus för att skydda ögonen och ge ökad komfort.

 • BenQ DesignVue Monitors with Flicker-Free™ eliminates screen flickers found in traditional LCD monitors during extended viewing.

  Flicker-Free™

  Flicker-Free™ eliminerar skärmflimmer som förekommer i traditionella LCD-monitorer, för att ge betydligt bättre komfort när man tittar länge.

Experienced creative professionals from around the world use BenQ monitors and AQCOLOR technologies in their workflow. Our collaborative relationships provide fertile ground for shared insights and continuous learning in a lead up towards ever-improved products. We're also tremendously proud to share amazing works from these talented folks on our social media channels.

BenQ-designexperter

Upptäck

BenQ-designexperter

Upptäck

Related Products

   • PD2725U

   • PD3220U

   • PD3420Q

  • Skärmstorlek

   • 27 tum

   • 31.5 tum

   • 34 tum

  • Färgomfång

   • 100% Rec.709, 100% sRGB, 95% P3

   • 100% Rec.709, 100% sRGB, 95% P3

   • 100% Rec.709, 100% sRGB, 98% P3

  • Upplösning (max.)

   • 3840x2160

   • 3840x2160

   • 3440x1440

  • Delta E(avg)

   • ≤3

   • ≤3

   • ≤3

  • HDR

   • HDR10, VESA DisplayHDR 400

   • HDR10

   • HDR10, VESA DisplayHDR 400

Explore Other Professional Monitors
FAQ

FAQ

Har ni en fråga ?

Få svaret Lär er mer
Download

Ladda ner

Hitta den senaste användarmanualen

Gå till nedladdningar Lär er mer